De gezondheidsgegevens van je Apple Watch synchroniseren met een iPhone (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)

',$(a).appendTo("#quiz_small_affiliate_placeholder"),$(a).insertBefore(".youmightalsolike"),a='

').insertBefore("#newsletter_block_main"),G=new IntersectionObserver(function(a,b){a.forEach(function(a){Ha(a.target,a.isIntersecting)})},{rootMargin:"0px 0px 0px 0px"}),Ga(!0),b=document.getElementsByClassName("scrolltomarker"),a=0;a

q.length||(a=q[0],a.actionrefresh&&(a.adElement.style.height="600px",a.refresh()))}}}();WH.ads.init();
 • Categorieën
 • Apple iOS

Pdf downloaden

Bijdragen vanGonzalo Martinez

Bronnen

Pdf downloaden

In dit artikel:

Starten

Een training vastleggen

Je gezondheidsgegevens bekijken

Tips en waarschuwingen

Gerelateerde artikelen

Bronnen

Je Apple Watch kan al je activiteiten bijhouden en gedetailleerde fitnessgegevens sturen naar je iPhone. De horloge zal gegevens synchroniseren met je iPhone wanneer deze binnen bereik is en je zal deze informatie in de apps Activiteit en Gezondheid terugvinden op je iPhone. Het synchroniseren gebeurt automatisch op de achtergrond, zolang de telefoon binnen het bereik is van je iPhone.

Deel 1

Deel 1 van 3:

Starten

Pdf downloaden

 1. 1

  Pair je Apple Watch met je iPhone. Het enige dat je moet doen om je Apple Watch te verbinden met de app Gezondheid op je iPhone, is de initiële pairing tot stand brengen. Je Apple Watch zal na het pairen automatisch toegevoegd worden aan het tabblad Bronnen in de app Gezondheid.

  • Bekijk Een-Apple-Watch-koppelen-met-een-iPhone voor meer details omtrent het pairen van je Apple Watch.
 2. 2

  Begrijp hoe de Apple Watch je gezondheidsinformatie bijhoudt en doorgeeft. Er zijn drie apps van Apple die betrokken zijn bij het vastleggen van je gezondheidsgegevens op je Apple Watch en iPhone. Ze staan allemaal reeds geïnstalleerd op je iPhone en Apple Watch. Door te weten hoe ze samenwerken, zal je meer inzicht krijgen in hoe je gezondheidsgegevens gebruikt worden.[1]

  • ’Gezondheid’ – Deze app staat op je iPhone en doet dienst als een verzamelplaats voor al je gezondheidsgegevens. De app Gezondheid bewaart gegevens die doorgestuurd worden door je Apple Watch en kan deze gegevens ook doorsturen naar apps die hierom vragen. De app Gezondheid legt zelf niets vast; de bedoeling ervan is om met andere apps samen te werken.[2]
  • ’Training’ – Dit is een app op je Apple Watch. De app Training zal je training vastleggen en de gegevens versturen naar de apps Gezondheid en Activiteit. Je moet de app Training starten bij het begin van elke training.
  • ’Activiteit’ – Deze app staat zowel op je iPhone als op je Apple Watch. Deze app houdt je activiteit doorheen de dag bij en telt alles op met het oog op je activiteitsdoelen. Door simpelweg je Apple Watch te dragen, zal elke activiteit die je doet in de app Activiteit opgeslagen worden. Het versturen van gegevens uit Training kan de app Activiteit van meer gedetailleerde informatie voorzien.[3]
 3. 3

  Open de app Gezondheid op je iPhone. Je kunt verifiëren dat je horloge geconnecteerd is door de app Gezondheid te openen. Deze staat op een van de startschermen van je iPhone.

 4. 4

  Druk onderaan het scherm op het tabblad ‘Bronnen’. Je zou je Apple Watch in de sectie Apparaten moeten zien staan.

 5. 5

  Druk op de Apple Watch in de lijst onder het tabblad Bronnen. Hierdoor zullen de toestemmingen weergegeven worden van het horloge om te linken met de app Gezondheid.

 6. 6

  Zorg ervoor dat alle toestemmingen ingeschakeld zijn. Schakel alles in dat uitgeschakeld is. Hierdoor kan de app Gezondheid alle gegevens verzamelen die je horloge bijhoudt.[4]

  Advertentie

Deel 2

Deel 2 van 3:

Een training vastleggen

Pdf downloaden

 1. 1

  Start de app Training op je Apple Watch. Het icoon lijkt op de silhouette van een persoon of op iemand die aan het hardlopen is.[5]

  • Je activiteit tijdens je training zal blijven door de app Activiteit vastgelegd worden, zelfs als je geen training begint. Het gebruik van de app Training maakt het mogelijk om gedetailleerdere gegevens vast te leggen dan louter afgelegde stappen en afstand.
 2. 2

  Selecteer het type training dat je doet. Selecteer de optie die het best overeenkomst met je training. Hierdoor wordt je huidige training zo nauwkeurig mogelijk vastgelegd.

  • Draai aan het wiel aan de zijkant van het horloge om snel door de beschikbare opties te bladeren.
 3. 3

  Bepaal je doel. Nadat je een training hebt geselecteerd, zal gevraagd worden om een doel te kiezen. Je kunt naar links of naar rechts swipen om over te schakelen tussen verschillende doelen, zoals Calorieën, Tijd en Afstand. Swipe helemaal naar rechts om een training te doen zonder een specifiek doel.

 4. 4

  Start je training. Eenmaal je een doel hebt ingesteld, moet je op Start drukken en beginnen met je training.

 5. 5

  Beëindig je training. Je training zal stoppen wanneer je je doel hebt bereikt. Je kunt ook op het scherm van je horloge drukken en ingedrukt houden om de training vroegtijdig af te breken.

 6. 6

  Bekijk de statistieken van je training. Scrol omhoog en omlaag op het scherm na je training om gedetailleerde statistieken, zoals totale afstand, gemiddelde hartslag, verbrande calorieën en meer te bekijken.

 7. 7

  Druk op ‘Opslaan’ om de gegevens naar de app Activiteiten te versturen. De knop Opslaan staat onderaan het scherm dat na de training verschijnt. Als je de training niet opslaat, dan zullen de gegevens verwijderd worden. De app Activiteit zal bepaalde basisinformatie vastgelegd hebben, zoals het totale aantal gezette stappen.

 8. 8

  Gebruik andere trainingsapps als je dat wilt. Er zijn allerlei trainingsapps die compatibel zijn met je Apple Watch en ook zullen synchroniseren met Apple Gezondheid. Je kunt deze apps downloaden in de App Store op je iPhone en ze zullen op je Apple Watch verschijnen. De gegevens die je via deze apps op je Watch verzamelt, zullen net zoals de app Training gesynchroniseerd worden met je iPhone.

  Advertentie

Deel 3

Deel 3 van 3:

Je gezondheidsgegevens bekijken

Pdf downloaden

 1. 1

  Zorg ervoor dat Bluetooth ingeschakeld is op je iPhone. Je Apple Watch zal automatisch synchroniseren met je iPhone via Bluetooth. Je kunt Bluetooth inschakelen op je iPhone door van onderaan het scherm naar boven te swipen en te drukken op de Bluetooth-knop. Je zal het icoon van Bluetooth in de meldingsbalk zien staan wanneer het ingeschakeld is.

 2. 2

  Ga terug binnen bereik van je iPhone staan. Je Apple Watch synchroniseert automatisch met je iPhone wanneer je binnen het bereik van je iPhone bent. Dit betekent dat je ofwel binnen Bluetooth-bereik van je telefoon moet zijn (ongeveer 9 meter) of ergens op hetzelfde draadloze netwerk. De informatie van je training en activiteit staat opgeslagen op je horloge tot je binnen bereik van je iPhone bent en dan wordt het automatisch op de achtergrond gesynchroniseerd met de app Gezondheid.

 3. 3

  Open de app Activiteit op je iPhone. Hier zie je een gedetailleerd overzicht van je activiteit van de dag, inclusief alle informatie die verzameld werd door je Apple Watch. Scrol omlaag om alle beschikbare informatie te bekijken.

 4. 4

  Druk op ‘Trainingen’ om je opgeslagen trainingen te bekijken. Alle trainingen die je op je Apple Watch hebt opgeslagen, zullen verschijnen in de sectie Trainingen voor deze dag. Druk op de training om de statistieken ervan te bekijken. Dit zijn dezelfde statistieken als op het scherm die je na de training op je Apple Watch te zien krijgt.

 5. 5

  Open de app Gezondheid. Naast de app Activiteit, wordt de informatie van je Apple Watch ook bijgehouden door de app Gezondheid. Je kunt in deze app gedetailleerde gezondheidsinformatie bekijken die je kunt gebruiken bij het dag per dag vastleggen van je activiteit, en als een soort database voor andere gezondheidsapps uit de App Store.

 6. 6

  Druk op het tabblad ‘Gezondheidsgegevens’. Hierdoor worden de verschillende soorten datapunten weergegeven die door de app Gezondheid vastgelegd kunnen worden.

 7. 7

  Selecteer een categorie om de opties ervan te bekijken. Elke categorie heeft meerdere datapunten beschikbaar en ze worden allemaal door andere apps gebruikt.

 8. 8

  Selecteer een optie om gedetailleerde gegevens te bekijken. Selecteer een optie uit een categorie om de gegevens te bekijken die de app Gezondheid heeft verzameld. Omdat je een Apple Watch gebruikt met de app Training, kun je enkele opties bekijken in de categorie ‘Fitness’, zoals ‘Activiteit’, ‘Stappen’ en ‘Trainingen’.

 9. 9

  Voeg informatie toe aan je Dashboard Gezondheid. Wanneer je gedetailleerde informatie over een datapunt bekijkt, dan kun je dit toevoegen aan het tabblad Dashboard Gezondheid. Hierdoor kun je makkelijk de belangrijkste gegevens van het hoofdscherm vastleggen. Verschuif de schakelaar ‘Weergeven op Dashboard’ naar de stand AAN om de grafiek op je dashboard te doen verschijnen.

  Advertentie

Tips

 • Breng je iPhone mee naar je training om je prestaties nog nauwkeurig te meten.

Advertentie

Gerelateerde artikelen

Hoe kan ik mijn locatie delen met Androidgebruikers met Zoek mijn vrienden?De melding Geen locatie gevonden
Locatie bevriezen op Zoek mijn vrienden zonder dat iemand het merktFoto’s samenvoegen op een iPhoneEen pdf maken van een foto op een iPhoneDe accu van je iPad controlerenEen afbeelding uit een video halen op een iPhone of iPadSchermtijd hacken: 12 eenvoudige oplossingen om te proberenKan de iPhone-rekenmachine geschiedenis weergeven? Hoe je + app-alternatieven kunt bekijkenContacten uit Gmail importeren naar de iPhoneGaat het alarm van je iPhone af in de modus Niet Storen? Ja!Telegram kanalen zoeken op iPhone of iPadDe locatie van je AirTag verversenAirPods opladen zonder case

Advertentie

Over dit artikel

De gezondheidsgegevens van je Apple Watch synchroniseren met een iPhone (met afbeeldingen) - wikiHow (43)

Bijdragen van:

Gonzalo Martinez

Apple-reparatiespecialist en directeur van CleverTech

Dit artikel is bijdragen van Gonzalo Martinez. Gonzalo Martinez is directeur van CleverTech, een computerreparatiebedrijf dat hij meer dan 5 jaar geleden heeft opgericht. CleverTech LLC is gespecialiseerd in het repareren van Apple-apparaten als iPhones, iPads, Macbooks en iMacs. Het bedrijf is voortrekker op het gebied van milieubewustzijn en recyclet aluminium, beeldschermen en microcomponenten op moederborden om deze vervolgens te gebruiken bij reparaties. Ze produceren gemiddeld 1 tot 1,5 kilo minder elektronisch afval dan de gemiddelde computerreparatiezaak. Dit artikel is 5.069 keer bekeken.

Categorieën: Apple iOS

In andere talen

Engels

Indonesisch

Thai

Spaans

Chinees

Duits

Koreaans

 • Afdrukken

Deze pagina is 5.069 keer bekeken.

Was dit artikel nuttig?

Advertentie

Cookies maken wikiHow beter. Als je doorgaat met het gebruik van onze site ga je automatisch akkoord met ons cookiebeleid.

Gerelateerde artikelen

Hoe kan ik mijn locatie delen met Androidgebruikers met Zoek mijn vrienden?De melding Geen locatie gevondenLocatie bevriezen op Zoek mijn vrienden zonder dat iemand het merktFoto’s samenvoegen op een iPhone

De gezondheidsgegevens van je Apple Watch synchroniseren met een iPhone (met afbeeldingen) - wikiHow (48)

Meld je aan voor de gratis nieuwsbrief van wikiHow!

Je vindt dan elke week handige handleidingen in je inbox.

Meld me aan!

Volg ons


De gezondheidsgegevens van je Apple Watch synchroniseren met een iPhone (met afbeeldingen) - wikiHow (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lakeisha Bayer VM

Last Updated:

Views: 5922

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lakeisha Bayer VM

Birthday: 1997-10-17

Address: Suite 835 34136 Adrian Mountains, Floydton, UT 81036

Phone: +3571527672278

Job: Manufacturing Agent

Hobby: Skimboarding, Photography, Roller skating, Knife making, Paintball, Embroidery, Gunsmithing

Introduction: My name is Lakeisha Bayer VM, I am a brainy, kind, enchanting, healthy, lovely, clean, witty person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.